Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

martalaura
4008 5812 500
Zimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 13 2018

4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viairmelin irmelin
martalaura
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viapseudooptymistka pseudooptymistka

May 15 2018

martalaura
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz

April 11 2018

martalaura
1633 a832 500
Reposted frompulperybka pulperybka
martalaura
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
martalaura
0911 f091 500
Reposted frompulperybka pulperybka

April 05 2018

martalaura
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

April 03 2018

martalaura
6964 8891 500
to o nas.

March 31 2018

martalaura
2687 2b46 500
Reposted fromrevalie revalie viadzony dzony
martalaura
photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin
martalaura
8013 fa35 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viairmelin irmelin

March 27 2018

martalaura
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viapseudooptymistka pseudooptymistka
martalaura
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viapseudooptymistka pseudooptymistka
martalaura
8001 fc46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz

February 21 2018

martalaura
martalaura
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viadisheveled disheveled

February 17 2018

martalaura
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

February 15 2018

martalaura

February 11 2018

martalaura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl