Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

martalaura

September 14 2018

martalaura
Proszę mnie posłuchać. Głowa w pewien sposób nie różni się od żołądka czy płuc. To jeden z organów naszego ciała. Dwie osoby jedzą to samo zepsute mięso, ale tylko jedna się rozchoruje. Dwie latają bez czapki w zimie i jedna wyląduje w łóżku na dwa tygodnie, a druga nawet kataru nie będzie miała. Tak samo z głową. anie jest ciężko, kiedy wracają smutne wspomnienia, rozumiem to i współczuję. A pan Maciej od swoich się rozchorował.
— Jak zawsze, Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaxannabelle xannabelle
Sponsored post
feedback2020-admin

July 26 2018

martalaura
martalaura

July 20 2018

martalaura
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka

July 08 2018

martalaura
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
martalaura
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 viairmelin irmelin

June 29 2018

7977 c527 500

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viaphilomath philomath

June 23 2018

martalaura
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaxannabelle xannabelle
martalaura
9240 d215 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

June 19 2018

martalaura
4008 5812 500
Zimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

June 13 2018

4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viairmelin irmelin
martalaura
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viapseudooptymistka pseudooptymistka

May 15 2018

martalaura
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz

April 11 2018

martalaura
1633 a832 500
Reposted frompulperybka pulperybka
martalaura
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
martalaura
0911 f091 500
Reposted frompulperybka pulperybka

April 05 2018

martalaura
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

April 03 2018

martalaura
6964 8891 500
to o nas.

March 31 2018

martalaura
2687 2b46 500
Reposted fromrevalie revalie viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...